COVID-19 thế giới: Ông Trump không ‘để bác sĩ quyết' kinh tế

COVID-19 thế giới: Ông Trump không ‘để bác sĩ quyết' kinh tế

Thứ Ba, ngày 24/3/2020

(PLO)- Ông Trump tính khôi phục hoạt động kinh tế khi lệnh phong tỏa 15 ngày kết thúc tuần tới, không để Mỹ gặp “vấn đề tài chính lâu dài”, dù dịch vẫn rất phức tạp.