Đặt tiền để không bị giam xe: Công an chưa cho

(PL)- Nghị định về đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm giao thông có hiệu lực gần ba năm, thông tư hướng dẫn cụ thể có hiệu lực gần hai năm nhưng hiện vẫn chưa được áp dụng.

Người vi phạm bị tạm giữ xe đặt tiền bảo lãnh xe như thế nào?

(PLO)-Nhiều người dân thắc mắc khi vi phạm hành chính giao thông bị tạm giữ, tịch thu phương tiện thì đặt tiền bảo kãnh xe thế nào, thủ tục ra sao, trường hợp nào thì không được đặt tiền bảo lãnh? PLO xin giới thiệu các quy trình, thủ tục đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu.