Khánh thành Nhà bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam bộ

Khánh thành Nhà bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam bộ

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019

(PLO)- Công trình ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam bộ được xây dựng tại Khu di tích lịch sử đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang).