Tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng

Tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng

Thứ Hai, ngày 2/5/2016

(PL)- (PL)- Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội. Đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Thoải mái xách tay chất lỏng lên máy bay nội địa

Thoải mái xách tay chất lỏng lên máy bay nội địa

Thứ Hai, ngày 2/5/2016

(PL)- Từ ngày 1-5, hành khách đi trên chuyến bay nội địa được mang chất lỏng với số lượng không giới hạn theo người và hành lý xách tay.