Bày cách kiếm cơm cho thanh niên nghèo

Bày cách kiếm cơm cho thanh niên nghèo

Thứ Ba, ngày 29/12/2015

(PL)- Lớp học dành cho thanh, thiếu niên đường phố từ 17-24 tuổi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đã nghỉ học và muốn được làm lại cuộc đời.