Nhật-Trung tranh đường sắt Malaysia

(PL)- Cảnh sát biển Nhật tặng cảnh sát biển Malaysia hai tàu tuần tra lớn đã qua sử dụng để tăng cường năng lực hàng hải.