Bắt kẻ 2 lần trộm tiệm vàng

Bắt kẻ 2 lần trộm tiệm vàng

Thứ Bảy, ngày 10/6/2017

(PLO)- Bảo trộm vàng, gửi cho thầy dạy võ. Sau đó lại tiếp tục trộm lần hai thì bị bắt. Cả thầy dạy võ cũng bị bắt vì hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.