Ba lần tuyên vô tội, lần bốn tòa trả hồ sơ

(PL)- Lần trả hồ sơ này, TAND huyện Đồng Phú, Bình Phước yêu cầu điều tra bổ sung những vấn đề mà tòa này từng đặt ra trước đây nhưng CQĐT và VKS không thể làm rõ được.