Gần 6 tấn da trâu bò, nội tạng thối trên 2 xe tải

Gần 6 tấn da trâu bò, nội tạng thối trên 2 xe tải

Thứ Tư, ngày 3/8/2016

(PL)- Số nội tạng thối, không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển vào Nam tiêu thụ.