Dịch COVID-19: Nguồn phát tán virus vẫn là dấu hỏi

Dịch COVID-19: Nguồn phát tán virus vẫn là dấu hỏi

Thứ Sáu, ngày 14/2/2020

(PL)- Đến thời điểm này các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguồn phát tán virus để có thể ngăn chặn sự lây lan từ động vật sang người.