Cà phê mấy nhịp đòng đưa

Cà phê mấy nhịp đòng đưa

Thứ Ba, ngày 21/1/2020

(PL)- Ở quán khác ở nhà chứ. Thấy người qua kẻ lại là vui. Ngồi ở đây mới cảm nhận được hơi người.