Trở về và tấn công

Trở về và tấn công

Chủ Nhật, ngày 20/8/2017

(PL)- Tây Ban Nha đã từng cảnh báo nguy cơ bọn IS trở về khủng bố và sự xuất hiện các cá nhân cực đoan hóa.