Myanmar - vùng đất thiện

Myanmar - vùng đất thiện

(PL)- Tôi đã hai lần đến Myanmar và cả hai lần đều bằng con đường ít du khách đến là bằng đường bộ.