Học Bác, nhiều cán bộ phục vụ dân tốt hơn

Học Bác, nhiều cán bộ phục vụ dân tốt hơn

Thứ Ba, ngày 17/5/2016

(PL)- Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.