Giả chữ ký chủ tịch xã tham ô hơn 150 triệu nhưng chỉ bị cảnh cáo

Giả chữ ký chủ tịch xã tham ô hơn 150 triệu nhưng chỉ bị cảnh cáo

Thứ Ba, ngày 13/9/2016

(PL)- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy lý giải không đề nghị xử lý hình sự vì “nhân đạo”...