Bộ GTVT: Cienco 1 kiểm điểm trách nhiệm trong cổ phần hóa

Bộ GTVT: Cienco 1 kiểm điểm trách nhiệm trong cổ phần hóa

Thứ Năm, ngày 3/1/2019

(PL)- Bộ GTVT nhận định việc kiểm điểm trách nhiệm gặp khó khăn do bộ máy lãnh đạo nghỉ và thuyên chuyển công tác.

Xem xét kỷ luật phó chánh Thanh tra Bộ GTVT và chủ tịch Cienco 1

Xem xét kỷ luật phó chánh Thanh tra Bộ GTVT và chủ tịch Cienco 1

Thứ Ba, ngày 11/11/2014

(PL)- Bộ GTVT vừa quyết định thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra và ông Phạm Dũng - Chủ tịch HĐQT Cienco 1.