Mẹ không cho con đi học: Tòa sẽ xem xét

(PL)- Không đơn thuần là chỉ đưa mẹ cháu vào trại tâm thần hoặc cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội, mà kèm theo đó là những giải pháp vừa đúng pháp luật vừa nhân văn.

Ở chung cư cũng… ngập

(PL)- Hệ thống thoát nước bị hư, nước từ trong nhà vệ sinh và từ cống trào lên ngập nhà. Nước đen ngòm nên muỗi bu đông, người đi thì trượt té.