Anh em song sinh chết cách nhau 100 năm vì hai đại dịch

Anh em song sinh chết cách nhau 100 năm vì hai đại dịch

Thứ Tư, ngày 22/4/2020

(PLO)- Một người đàn ông Mỹ vừa qua đời vì dịch COVID-19, từng có người em song sinh chết trong đợt dịch cúm Tây Ban Nha.