Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Luật đã cho chuyển giới

Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Luật đã cho chuyển giới

Thứ Tư, ngày 25/11/2015

(PL)- Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Sửa BLDS: ‘Cho phép chuyển đổi giới tính’

Sửa BLDS: ‘Cho phép chuyển đổi giới tính’

Thứ Sáu, ngày 10/7/2015

(PLO)- Cho phép chuyển giới và cho phép nuôi con nuôi đối với người chuyển đổi giới tính, đó là cách đối xử bình đẳng đối với người thuộc nhóm LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới), bảo đảm họ có được đầy đủ những quyền con người như Hiến pháp và pháp luật đã quy định.

Đề xuất cho quan tham chuộc mạng: Đồng tiền lại làm 'quan tòa'?

Đề xuất cho quan tham chuộc mạng: Đồng tiền lại làm 'quan tòa'?

Thứ Năm, ngày 2/4/2015

(PL)- Không thể tạo ra cơ chế để quan tham dùng tiền mua mạng sống, làm như thế là đi ngược lại với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị.