Khởi nghiệp từ nỗi đau...

Khởi nghiệp từ nỗi đau...

Thứ Năm, ngày 7/4/2016

(PL)- Tạ Minh Tuấn tính nâng cấp mô hình bác sĩ gia đình để tất cả người dân được tầm soát bệnh ngay từ đầu, không để tình trạng ung thư gọi tên mới biết.