Bom H của Triều Tiên có thể quét sạch trung tâm New York

Bom H của Triều Tiên có thể quét sạch trung tâm New York

Thứ Hai, ngày 14/3/2016

(PLO)- Bom H của Triều Tiên có sức mạnh lớn hơn nhiều so với loại bom H được Liên Xô phát triển.