Khánh thành Nhà bia kỷ niệm Ban Tuyên huấn TW Cục miền Nam

(PL)- Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Tưởng niệm các liệt sĩ Ban Tuyên huấn TW Cục miền Nam

(PL)- Ngày 29-7, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Trung ương Cục đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia truyền thống Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời chống Mỹ cứu nước (huyện Tân Biên, Tây Ninh).