Dẹp lấn vỉa hè như chơi cút bắt

• Qua bài viết “Dẹp loạn vỉa hè: Chẳng lẽ bó tay?” (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 27-3), tôi nghĩ do cơ quan chức năng không kiên quyết.