Xây dựng phương án bảo vệ đặc biệt bảo vật quốc gia

Xây dựng phương án bảo vệ đặc biệt bảo vật quốc gia

Thứ Tư, ngày 29/5/2019

(PLO)- Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.