Hợp tác công tư: Doanh nghiệp cần sự bình đẳng

Hợp tác công tư: Doanh nghiệp cần sự bình đẳng

Thứ Bảy, ngày 24/3/2018

(PL)- Nhà nước là một bên của hợp đồng dự án đối tác công tư nên quyền và nghĩa vụ phải bình đẳng với nhà đầu tư.

Ý kiến trái chiều về đề xuất lập ‘siêu sở’

Ý kiến trái chiều về đề xuất lập ‘siêu sở’

Thứ Tư, ngày 29/3/2017

(PL)- Sáp nhập các sở như thế nào thì phải nghiên cứu kỹ vì liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, con người.