Sản xuất ma túy đang gia tăng trở lại

Sản xuất ma túy đang gia tăng trở lại

(PL)- Năm 2017, cơ quan chức năng bắt giữ gần 3.500 người với hơn 2,5 tấn ma túy tổng hợp, tình trạng sản xuất ma túy trong nước có dấu hiệu tăng trở lại.