Êkíp khủng đứng sau siêu phẩm phim âm nhạc 'Yesterday'

Êkíp khủng đứng sau siêu phẩm phim âm nhạc 'Yesterday'

Thứ Bảy, ngày 14/9/2019

(PLO)- Bộ phim âm nhạc Ngày hôm qua (Yesterday) với lấy bối cảnh thế giới không còn ai nhớ đến nhóm nhạc huyền thoại The Beatles sẽ đưa nhạc The Beatles trở lại.