Việt Nam hạnh phúc thứ hai thế giới

Việt Nam hạnh phúc thứ hai thế giới

Chủ Nhật, ngày 1/2/2015

(PL)- Đánh giá trên sự thoải mái của người dân chứ không ưu tiên nhìn theo tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia.