Xây Khu liên hợp Thể thao Rạch Chiếc 34.000 tỷ đồng

Xây Khu liên hợp Thể thao Rạch Chiếc 34.000 tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 20/9/2016

Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc do Công ty Cổ phần Thể thao Thái Sơn Nam đầu tư tại phường An Phú, Q. 2, TP.HCM.