Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi người dân gửi góp ý

Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi người dân gửi góp ý

Thứ Tư, ngày 15/2/2017

(PLO)- Ông Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trao đổi, hỗ trợ các công dân có những ý tưởng đóng góp xây dựng TP.