Ra mắt Hội Doanh nhân Quảng Nam phía nam

Ra mắt Hội Doanh nhân Quảng Nam phía nam

(PLO)- Hội Doanh nhân Quảng Nam phía nam đang trở thành tổ chức tin cậy hỗ trợ, kết nối giao thương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp hội viên.