Án dân sự: Xử sai là phải bồi thường?

Án dân sự: Xử sai là phải bồi thường?

Thứ Hai, ngày 15/8/2016

(PL)- Qua rà soát, Bộ Tư pháp cho biết nhiều luật, pháp lệnh… vẫn còn nội dung chưa tương thích hoặc không đồng bộ, không thống nhất với BLTTDS 2015.