Vào đại học nhờ những tiếp sức yêu thương

Vào đại học nhờ những tiếp sức yêu thương

Thứ Bảy, ngày 27/8/2016

(PL)- Nhiều câu chuyện tiếp sức cho học sinh, sinh viên đến trường lại làm xã hội thêm ấm lên.