Nhóm lâm tặc táo tợn tấn công kiểm lâm, cướp gỗ

Sáng 12/6, ông Trần Đức Bình, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm liên ngành Khe Sến xác nhận, trạm này vừa bị một nhóm lâm tặc khoảng 8 người dùng hung khí khống chế cán bộ kiểm lâm để cướp gỗ.