Đại Nghĩa làm thần giữ cửa

(PLO)- MC Đại Nghĩa sẽ vào vai “vị thần giữ cửa” cho gameshow Vừng ơi mở cửa đang gây bão tại nhiều quốc gia.