Cấm luật sư nói bậy là trùng lặp, chồng chéo

Cấm luật sư nói bậy là trùng lặp, chồng chéo

Thứ Tư, ngày 5/7/2017

(PL)- Để có cơ sở pháp lý trong việc xử lý theo nghị định thì trước hết phải sửa đổi, bổ sung quy định này vào Luật Luật sư.

Luật sư lên tiếng việc cấm nói bậy trên mạng

Luật sư lên tiếng việc cấm nói bậy trên mạng

Thứ Ba, ngày 4/7/2017

(PL)- Có luật sư ủng hộ, có luật sư thì băn khoăn, nhiều luật sư thì cho rằng không nên có quy định này.

Luật sư không được nói bậy trên mạng

Luật sư không được nói bậy trên mạng

Thứ Hai, ngày 3/7/2017

(PL)- Dự thảo đã luật hóa một số quy tắc đạo đức, ứng xử của nghề LS.