Sở GD&ĐT TP.HCM nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Sở GD&ĐT TP.HCM nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thứ Tư, ngày 1/4/2020

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công TP http://dvc.hochiminhcity.gov.vn đối với một số thủ tục.