Báo cáo Tổng bí thư đề án chuyển đổi VASCO

Báo cáo Tổng bí thư đề án chuyển đổi VASCO

Thứ Ba, ngày 23/5/2017

(PLO)- Chính phủ giao Bộ GTVT có báo cáo việc cấp giấy phép kinh doanh hàng không SkyViet cho Văn phòng Tổng bí thư về đề án này trong tháng 5-2017.