Thú đi xe đạp những năm 1960…

Thú đi xe đạp những năm 1960…

Chủ Nhật, ngày 6/11/2016

(PL)- Sài Gòn, khi bóng dáng những chiếc Honda chưa xuất hiện, những năm 1960 nhiều xe Mobylette, Puch, Sach… nhưng nhiều nhất vẫn là chiếc xe đạp.