Kiến nghị làm nút giao thông hơn 5.100 tỉ đồng ở TP.HCM

Kiến nghị làm nút giao thông hơn 5.100 tỉ đồng ở TP.HCM

Thứ Ba, ngày 13/10/2020

(PLO)-  UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất danh mục dự án quan trọng, liên kết vùng cần hỗ trợ, bố trí vốn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

3.480 tỉ đồng mở đường ven kênh Tham Lương

3.480 tỉ đồng mở đường ven kênh Tham Lương

Thứ Ba, ngày 15/11/2016

(PL)- Sở GTVT TP.HCM đề nghị mở mặt đường ven kênh tối thiểu rộng 14 m.

Giao mặt bằng dự án cải tạo Tham Lương – Rạch Nước Lên

Giao mặt bằng dự án cải tạo Tham Lương – Rạch Nước Lên

Thứ Sáu, ngày 4/11/2016

(PLO)- Các quận 12, Bình Tân, Tân Bình phải nhanh chóng hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.

TP.HCM phản hồi bài ‘Dự án Tham Lương…’ của báo Pháp Luật TP.HCM

TP.HCM phản hồi bài ‘Dự án Tham Lương…’ của báo Pháp Luật TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 7/6/2015

(PL)- “Giao UBND quận Bình Tân có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành khác có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại Thông báo số 393/TB-VP ngày 26-5-2015 của Văn phòng UBND TP và báo cáo UBND TP kết quả thực hiện”.