Xây dựng ĐHQG Hà Nội thành đô thị đại học

(PL)- Nhà nước sẽ có cơ chế đặc thù cho đầu tư phát triển để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) thành đô thị đại học tại Hòa Lạc với một hệ thống các trường thành viên.