Tin tặc nói có 'tấn chuyện xấu' của ông Trump, đòi 42 triệu đô

Tin tặc nói có 'tấn chuyện xấu' của ông Trump, đòi 42 triệu đô

Thứ Bảy, ngày 16/5/2020

(PLO)- Nhóm tin tặc ra hạn một tuần, nếu không ông Trump sẽ phải “quên tham vọng” tiếp tục làm tổng thống và “cử tri chắc chắn không còn muốn xem ông ấy là tổng thống”.