Trang Thế Hy chưa ‘đi chỗ khác chơi’!

Trang Thế Hy chưa ‘đi chỗ khác chơi’!

(PL)- Hơn 20 năm, sau khi đã trả xong nghiệp văn với đời rồi buông câu bất hủ “đi chỗ khác chơi”, ông về ở ẩn nơi quê nhà Bến Tre nhưng với độc giả thì ông vẫn luôn ở lại trong lòng họ.