Mua tác quyền trọn đời tác phẩm của nhà văn Trần Kim Trắc

Mua tác quyền trọn đời tác phẩm của nhà văn Trần Kim Trắc

(PLO)- Sáng 4-11, Nhà xuất bản Trẻ đã ký kết tác quyền trọn đời với toàn bộ tác phẩm của nhà văn Trần Kim Trắc. Theo đó, nhà xuất bản được toàn quyền (độc quyền) sử dụng các tác phẩm của Trần Kim trắc bắt đầu từ tháng 11-2015. Với hợp đồng tác quyền này, Nhà xuất bản Trẻ trả trước cho nhà văn Trần Kim Trắc số tiền 100 triệu đồng.