Khổ sở vì ngừng xây dựng có thời hạn

Khổ sở vì ngừng xây dựng có thời hạn

Thứ Bảy, ngày 11/2/2017

(PL)- TP.HCM sẽ giải quyết những vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn.