Vietbank Digital: Thanh toán không tiếp xúc ngăn COVID-19

Vietbank Digital: Thanh toán không tiếp xúc ngăn COVID-19

Thứ Ba, ngày 24/3/2020

(PLO)- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các giao dịch sẽ chuyển sang online hoặc hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.