Phương Tây và Iran bí mật đi đêm trong thỏa thuận hạt nhân

Phương Tây và Iran bí mật đi đêm trong thỏa thuận hạt nhân

Thứ Sáu, ngày 2/9/2016

(PLO)- Nhóm P5+1 đã bí mật cho phép Iran được miễn thực hiện một số điểm trong thỏa thuận hạt nhân để hai bên có thể tiến hành thực hiện thỏa thuận đúng thời hạn.