Tranh chấp trong đầu tư quốc tế do thiếu kinh nghiệm

Tranh chấp trong đầu tư quốc tế do thiếu kinh nghiệm

Thứ Ba, ngày 22/11/2016

(PL)- Muốn giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế thì cần cả kinh nghiệm lẫn thiện chí.