Lao động di cư chịu thiệt trăm bề

Lao động di cư chịu thiệt trăm bề

Thứ Sáu, ngày 25/12/2015

(PL)- Do các rào cản pháp luật mà thường trực nhất là hộ khẩu khiến lao động di cư còn chịu nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.