Khoa học gia kết luận: ‘Đồng tính’ không do gen quy định

Khoa học gia kết luận: ‘Đồng tính’ không do gen quy định

Thứ Bảy, ngày 31/8/2019

(PLO)- Xu hướng tính dục không thể được dự đoán bởi gen, thay vào đó, một loạt yếu tố di truyền và môi trường đóng một vai trò quyết định.